Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
SellerTrần Trang
VerticalsAdult
SourcesBlogs/Forums
BasisCPC
PlatformDesktop, Mobile
GeosVietnam
Năm 2022 người sinh năm nào gặp Hạn Tam Kheo?

Những người mắc hạn Tam Kheo phải cố gắng chú ý đến giữ gìn cơ thể, sức khỏe. Năm 2022 vào những tuổi sau đây:

Nam giới: Kỷ Hợi 1959 (64 tuổi), Mậu Thân 1968 (55 tuổi), Đinh Tỵ 1977 (46 tuổi), Bính Dần 1986 (37 tuổi), Ất Hợi 1995 (28 tuổi), Quý Mùi 2003 (20 tuổi), Giáp Thân 2004 (19 tuổi).

Nữ mệnh: Đinh Dậu 1957 (66 tuổi), Bính Ngọ 1966 (57 tuổi), Ất Mão 1975 (48 tuổi), Quý Hợi 1983 (40 tuổi), Giáp Tý 1984 (39 tuổi), Nhâm Thân 1992 (31 tuổi), Tân Tỵ 2001 (22 tuổi), Canh Dần 2010 (13 tuổi).

Tam Kheo là hạn nặng chủ yếu về sức khỏe, cẩn trọng bệnh đau tay chân hoặc bệnh về mắt. Ngoài ra, đương số cần đề phòng lời lẽ, tránh thị phi, tranh cãi để xảy ra cú sốc tâm lý.
Xem thêm: https://han-nam-2022.webflow.io/

Be the first to comment