Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
xem vanmenhSellerxem vanmenh
VerticalsAgriculture
SourcesAffiliation
BasisPPCall
PlatformDesktop, Mobile
GeosVietnam
Xem ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2022

Xem ngày khai trương để công việc làm ăn buôn bán được nhiều thuận lợi và Lộc May Vạn Phát, vì vậy việc chọn ngày tốt khai trương hay mở cửa hàng vô cùng quan trọng. Khai trương phạm ngày xấu, bách kỵ sẽ mang đến nhưng xui sẻo không thể lường trước. Dưới đây, Xem Vận Mệnh đã tổng hợp những ngày tốt chủ sự cho việc khai trương buôn bán để giúp quý bạn dễ dàng trong việc xem ngày tốt khai trương trong tháng 5 năm 2022.

Ngày được đánh giá là tốt cho việc khai trương cửa hành tháng 5/2022 phải có 3 yếu tố:

- Là ngày hoàng đạo, không phạm bất cứ ngày kỵ nào

- Là ngày có sao tốt chiếu ngày: Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh, Tử Vượng

- Ngũ hành của ngày tương sinh với ngũ hành của chủ cửa hàng (người xem).
Link chi tiết: https://xemvanmenh.net/xem-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-5-nam-2022.html

Be the first to comment