Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
chong thamJob Offerchong tham
PositionsBusiness Development Manager
GeosVietnam
Chống thấm tại quận 8

Chống thấm tại quận 8 là phương pháp được thực hiện bằng 2 cách đó là làm song song 1 lúc khi xây dựng công trình hoặc nếu trường hợp bị thấm khi công trình đã vào sử dụng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý chống thấm triệt để , tránh tác hại đến tính thẩm mỹ của công trình.
Website: https://chongthamhcm.com/tho-chong-tham-tai-quan-8.html

Be the first to comment