Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Seller
VerticalsAgriculture
SourcesBlogs/Forums
BasisCPC
PlatformDesktop, Mobile
GeosAmerican Samoa
MABY - GIÚP QUẢNG BÁ TIỆM NAILS CỦA BẠN VỚI CHI PHÍ 0 ĐỒNG

Chi phí marketing là khoản chi phí mà các chủ tiệm nails spa phải chi ra hàng tháng để tìm kiếm khách hàng, tạo doanh thu cho tiệm. Thông thường chi phí marketing chiếm khoảng 10% doanh số, vì vậy bài toán đặt ra làm cách làm có thể giảm thiểu được chi phí marketing xuống càng thấp càng tốt.

Be the first to comment