Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
xem vanmenhSellerxem vanmenh
VerticalsAgriculture
SourcesBlogs/Forums
BasisCPC
PlatformDesktop, Mobile
GeosVietnam
Xem tuổi 2 vợ chồng được tuổi có chuẩn hay không?

Từ xa xưa việc xem ngày cưới năm 2022, xem ngày đẹp, xem tuổi đôi vợ chồng,… vẫn xuất hiện trong tục lệ cưới hỏi truyền thống của người Việt. Lúc con cái mang người yêu về, cha mẹ sẽ đi xem tuổi cho hai người. Nếu xem thấy hợp tuổi thì mới được 2 gia đình đồng ý để hai người tiến đến hôn nhân.

Link chi tiết: http://diendanthammy.net/threads/xem-tuoi-2-vo-chong-duoc-tuoi-co-chuan-hay-khong.388565/

Be the first to comment