Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
SellerTrần Trang
VerticalsAgriculture
SourcesBlogs/Forums
BasisCPI
PlatformDesktop, Mobile
GeosVietnam
Tổng quan về lá bài The High Priestess

Nhìn chung The High Priestess là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần nhưng thường thiên về những dục vọng của người hỏi, rất có thể người hỏi đang bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài, sự nữ tính của nửa kia hoặc chuyện tình cảm có nhiều bước tiến lớn. Cụ thể, ý nghĩa xuôi của lá bài The High Priestess.

Link chi tiết: https://cliqafriq.com/post/448823_y-nghia-la-the-high-priestess-xuoi-trong-bo-bai-tarot.html

Be the first to comment