Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
SellerTrần Trang
VerticalsAgriculture
SourcesBlogs/Forums
BasisCPL
PlatformDesktop, Mobile
GeosVietnam
Đặt tên cho con trai hợp phong thủy

Con trai sinh vào năm Nhâm Dần 2022 được tính bắt đầu từ ngày 01/02/2022 đến ngày 21/02/2023 dương lịch. Các con có những đặc điểm sau:
- Cầm tinh con Hổ.
- Thiên Can là Nhâm, địa chi là Dần
- Cung: Khôn Thổ
- Mệnh: Kim Bạch Kim
- Tương sinh: mệnh Thổ và Thủy
- Tương khắc: mệnh Hỏa và Mộc
- Tam hợp: Tuất - Ngọ - Dần.

Link chi tiết: https://dattencontrai.weebly.com/

Be the first to comment