Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Loyalty Hub's Ads
Seller

Loyalty là gì? Trong lĩnh vực marketing, Loyalty được hiểu là lòng trung thành của khách hàng đối với một sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu.

Theo một nghiên cứu từ Gartner Group, họ đã chỉ ra rằng 80% lợi nhuận mà doanh nghiệp thu về được chỉ cần 20% khách hàng trung thành với doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm, dịch vụ hợp nhu cầu và mong muốn của khách hàng, kết hợp với dịch vụ khách hàng hoàn hảo, trải nghiệm thương hiệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể thành công tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng được tệp khách hàng trung thành giá trị, đồng thời có thể giúp doanh nghiệp tăng giá trị thương hiệu lên nhiều lần.

Vì thế, ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng Loyalty Marketing vào hoạt động chăm sóc khách hàng và truyền thông.

https://loyaltyhub.com.vn/loyalty-la-gi/

Seller

LoyaltyHub - Chuyên trang chia sẻ các kiến thức xoay quanh khái niệm loyalty, cdp, loyalty app. LoyaltyHUB giúp doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề về chăm sóc khách hàng cũ, kết nối các doanh nghiệp lại thành một liên minh, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển hơn trên thị thường thông qua các mối quan hệ W2W.

https://loyaltyhub.com.vn/loyalty-la-gi/
https://loyaltyhub.com.vn/loyalty-id-la-gi/
https://loyaltyhub.com.vn/long-trung-thanh-thuong-hieu/
https://loyaltyhub.com.vn/chuong-trinh-loyalty/